TR EN AR RU
proje@evakim.com.tr
+90 262 320 03 82
Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. Keten Sk. No:12 41420 Çayırova / Kocaeli
Çözüm Politikamız
HEDEFİMİZ; Yüklendiği işleri uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

YÖNETİM SİSTEMİMİZİN AMACI; Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesidir.

EVAKİM ÜST YÖNETİMİ; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,

KALİTE POLİTİKASI

EVAKİM tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,
Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,
Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak
Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,
Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,
Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Evakim Yaş Boya Tesislerinin, Su Perdeli ve Filtreli Yaş Boya Kabinlerinin ve Bunlara ait Arıtma Sistemlerinin Tasarımı, Projelendirilmesi İmalatı,Montajı, Devreye Alınması ,Teknik Servisi ile Arıtma Sistemlerinin Sarf Malzemesi Olan Kimyasal Maddelerin İmalatı,Tedariği ve Satışı İle İlgili Ekipmanların Tasarımı, Tedariği İmaşatı ve Satışı Faaliyetleri kapsamında; çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,
Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla İnşaat sektöründe öncü olmak,
Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,
Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,
Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,
Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,
Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

EVAKİM olarak; Su Perdeli ve Filtreli Yaş Boya Kabinlerinin ve Bunlara ait Arıtma Sistemlerinin Tasarımı, Projelendirilmesi Aİmalatı,Montajı, Devreye Alınması ,Teknik Servisi ile Arıtma Sistemlerinin Sarf Malzemesi Olan Kimyasal Maddelerin İmalatı,Tedariği ve Satışı İle İlgili Ekipmanların Tasarımı, Tedariği İmaşatı ve Satışı Faaliyetleri kapsamında

Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,
İş ile ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,
Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,
Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak
yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak
Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,
Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,
EVAKİM çalışanları; Takım ruhunun vereceği güç ile çalışarak EVAKİM bir dünya markası haline getirmek amacıyla sürekli başarıyı hedeflemişlerdir.
Evakim Boyahane Çözümleri A.Ş.


Tüm Hakları Saklıdır © 2024

Аdres

Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. Keten Sk. No:12 41420
Çayırova / Kocaeli

Тelefon

T : 0262 320 03 82
G : 0532 712 81 56

E Posta

muhasebe@evakim.com.tr
proje@evakim.com.tr

Sosyal Medya

Çözüm Politikamız


HEDEFİMİZ; Yüklendiği işleri uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

YÖNETİM SİSTEMİMİZİN AMACI; Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesidir.

EVAKİM ÜST YÖNETİMİ; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,



KALİTE POLİTİKASI

EVAKİM tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,
Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,
Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak
Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,
Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,
Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.


ÇEVRE POLİTİKASI

Evakim Yaş Boya Tesislerinin, Su Perdeli ve Filtreli Yaş Boya Kabinlerinin ve Bunlara ait Arıtma Sistemlerinin Tasarımı, Projelendirilmesi İmalatı,Montajı, Devreye Alınması ,Teknik Servisi ile Arıtma Sistemlerinin Sarf Malzemesi Olan Kimyasal Maddelerin İmalatı,Tedariği ve Satışı İle İlgili Ekipmanların Tasarımı, Tedariği İmaşatı ve Satışı Faaliyetleri kapsamında; çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,
Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla İnşaat sektöründe öncü olmak,
Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,
Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,
Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,
Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,
Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

EVAKİM olarak; Su Perdeli ve Filtreli Yaş Boya Kabinlerinin ve Bunlara ait Arıtma Sistemlerinin Tasarımı, Projelendirilmesi Aİmalatı,Montajı, Devreye Alınması ,Teknik Servisi ile Arıtma Sistemlerinin Sarf Malzemesi Olan Kimyasal Maddelerin İmalatı,Tedariği ve Satışı İle İlgili Ekipmanların Tasarımı, Tedariği İmaşatı ve Satışı Faaliyetleri kapsamında

Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,
İş ile ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,
Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,
Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak
yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak
Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,
Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,
EVAKİM çalışanları; Takım ruhunun vereceği güç ile çalışarak EVAKİM bir dünya markası haline getirmek amacıyla sürekli başarıyı hedeflemişlerdir.
Evakim Boyahane Çözümleri A.Ş.

Аdres

Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. Keten Sk. No:12 41420
Çayırova / Kocaeli

Тelefon

T : 0262 320 03 82
G : 0532 712 81 56

E Posta

muhasebe@evakim.com.tr
proje@evakim.com.tr

Sosyal Medya



Tüm Hakları Saklıdır © 2024