TR EN AR RU
proje@evakim.com.tr
+90 262 320 03 82
Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. Keten Sk. No:12 41420 Çayırova / Kocaeli
KVKK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
Evakim Boyahane Çözümleri ve Mühendislik San. Tic. A.Ş. (Bundan böyle "Evakim” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine bu¨yu¨k önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
Evakim olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yu¨ku¨mlu¨lu¨klerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Evakim ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlu¨, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlu¨, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
Evakim olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak u¨zere her tu¨rlu¨ kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, gu¨ncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden du¨zenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngöru¨len su¨re kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Evakim’in birlikte çalıştığı özel-tu¨zel kişilerle ya da kanunen yu¨ku¨mlu¨ olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Tu¨rkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tu¨zel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.
Evakim mu¨şterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Evakim ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halu¨karda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Evakim, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen gu¨venlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli gu¨venlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yu¨ru¨tu¨lmesi, veri sahipleri ile mu¨şterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla göru¨şmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz mu¨şteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak u¨zere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun ("Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Evakim ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
a) Evakim’in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. 
d)Evakim’in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı u¨çu¨ncu¨ kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların du¨zeltilmesini isteme,
f) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerin du¨zeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı u¨çu¨ncu¨ kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin mu¨nhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize, Cumhuriyet Mah Turgut Özal Cad Keten sokak No: 12 Çayırova Kocaeli adresine iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Ünvanı : Evakim Boyahane Çözümleri ve Mühendislik San. Tic. A.Ş. 
Mersis No : 0381046106700017
Adresi : Cumhuriyet Mah Turgut Özal Cad Keten Sokak No:12 Çayırova Kocaeli 
E-mail : info@evakim.com.tr

Evakim Boyahane Çözümleri A.Ş.


Tüm Hakları Saklıdır © 2024

Аdres

Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. Keten Sk. No:12 41420
Çayırova / Kocaeli

Тelefon

T : 0262 320 03 82
G : 0532 712 81 56

E Posta

muhasebe@evakim.com.tr
proje@evakim.com.tr

Sosyal Medya

KVKK


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
Evakim Boyahane Çözümleri ve Mühendislik San. Tic. A.Ş. (Bundan böyle "Evakim” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine bu¨yu¨k önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
Evakim olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yu¨ku¨mlu¨lu¨klerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Evakim ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlu¨, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlu¨, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
Evakim olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak u¨zere her tu¨rlu¨ kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, gu¨ncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden du¨zenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngöru¨len su¨re kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Evakim’in birlikte çalıştığı özel-tu¨zel kişilerle ya da kanunen yu¨ku¨mlu¨ olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Tu¨rkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tu¨zel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.
Evakim mu¨şterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Evakim ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halu¨karda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Evakim, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen gu¨venlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli gu¨venlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yu¨ru¨tu¨lmesi, veri sahipleri ile mu¨şterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla göru¨şmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz mu¨şteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak u¨zere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun ("Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Evakim ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
a) Evakim’in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. 
d)Evakim’in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı u¨çu¨ncu¨ kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların du¨zeltilmesini isteme,
f) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerin du¨zeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı u¨çu¨ncu¨ kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin mu¨nhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize, Cumhuriyet Mah Turgut Özal Cad Keten sokak No: 12 Çayırova Kocaeli adresine iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Ünvanı : Evakim Boyahane Çözümleri ve Mühendislik San. Tic. A.Ş. 
Mersis No : 0381046106700017
Adresi : Cumhuriyet Mah Turgut Özal Cad Keten Sokak No:12 Çayırova Kocaeli 
E-mail : info@evakim.com.tr

Evakim Boyahane Çözümleri A.Ş.

Аdres

Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. Keten Sk. No:12 41420
Çayırova / Kocaeli

Тelefon

T : 0262 320 03 82
G : 0532 712 81 56

E Posta

muhasebe@evakim.com.tr
proje@evakim.com.tr

Sosyal MedyaTüm Hakları Saklıdır © 2024